ما را دنبال کنید
  • آدرس:

    شهرک گلستان، خیابان امیرکبیر، چهارراه هاشم زاده، هاشم زاده جنوبی، روبروی ایساکو، پلاک 9، واحد 3، طبقه 2

  • پست الکترونیکی:

    a.koveiti@pamroot.com m_koveiti@pamroot.com r.shafaghi@pamroot.com sh.alavi@pamroot.com y.hanjanizadeh@pamroot.com

  • تلفن های شرکت:

    +98 21 4471 4283 +98 21 4474 8210